giňelmek gi‧ňel‧mek işlik

[gi:ňelmek]

Öňki ýagdaýyndan göwrümi artmak giň bolmak, meýdany ulalmak, inli bolmak.

 • Sowukda jisimleriň göwrümi daralyp gyzgynda, yssyda giňelýär. («Fizika» kursy)


Duş gelýän formalary
 • giňeldi
 • giňeldiler
 • giňelen
 • giňelende
 • giňelendigi
 • giňelendigine
 • giňelendigini
 • giňelendir
 • giňelene
 • giňeleni
 • giňelenligi
 • giňeler
 • giňelip
 • giňelipdi
 • giňelipdir
 • giňeljekdigine
 • giňeljekdigini
 • giňelme
 • giňelmegi
 • giňelmegidir
 • giňelmeginde
 • giňelmeginden
 • giňelmegindäki
 • giňelmegine
 • giňelmegini
 • giňelmeginiň
 • giňelmek
 • giňelmekden
 • giňelmeklik
 • giňelmeler
 • giňelmeli
 • giňelmelidir
 • giňelmesi
 • giňelmesidir
 • giňelmesinde
 • giňelmesinden
 • giňelmesine
 • giňelmesini
 • giňelmesiniň
 • giňelmezligine
 • giňelmeýär
 • giňelmeýärler
 • giňelmäge
 • giňelmäni
 • giňelmäniň
 • giňelmäň
 • giňelýän
 • giňelýändiginden
 • giňelýändigine
 • giňelýändigini
 • giňelýändir
 • giňelýänini
 • giňelýänligi
 • giňelýänligini
 • giňelýär
 • giňelýärdi
 • giňelýärler