giň giň sypat

[gi:ň]

 1. Dar däl göwrümi ýaýraň, inli.

  • Iki sagat ýöränlerinden soň, olaryň öňünde gimn jülge ýaýylyp gitdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Belent jaýyň ýazylyp ýatan giň saýasyny dolduryp oturan adamlar dutaryň şirin owazyndan lezzet alýardylar. («Tokmak» žurnaly)

  • Gonçlary giň ädikleri bolsa ol halamaýar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Giň geýim. Giň köçe.

 2. Göçme manyda Gahary gelmezek, darykmaýan.

  • Giň adam.


Duş gelýän formalary
 • giňde
 • giňden
 • giňdi
 • giňdigi
 • giňdigine
 • giňdigini
 • giňdir
 • giňe
 • giňedi
 • giňem
 • giňi
 • giňinde
 • giňinden
 • giňine
 • giňini
 • giňje
 • giňlige
 • giňligi
 • giňliginde
 • giňliginden
 • giňligine
 • giňligini
 • giňliginiň
 • giňligiň
 • giňligiňde
 • giňligiňe
 • giňlik
 • giňlikde
 • giňlikden
 • giňliligiň
 • giňlilik
 • giňräk
 • giňräkden
 • giňräkdi
 • giňräkdir