giýewçilemek gi‧ýew‧çi‧le‧mek işlik

Könelişen söz seret giýewlemek

  • Onuň giýewçilemek hakyndaky edip beren gülkünç gürrüňleri bilen Käriz obasynyň beri başyndan girdik. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • giýewçilemek
  • giýewçilemäge