gezmeleşmek gez‧me‧leş‧mek işlik

 1. Köp bolup gezmelemek, gezişip ýörmek, aýlaň-çaýlaň edişip ýörmek.

  • Gezmeleşip ýören soldat toparlarynyň üstüne gün özüniň symgylt şöhlesini salýardy.

 2. Eýlä-beýläk ýöreşmek, gezim edişip ýörmek.

  • Köçelerde maşynlar goýmalaşyp, adamlar gezmeleşip ýöränoklar.

  • Arakesme wagtynda zalda gezmeleşmek.


Duş gelýän formalary
 • gezmeleşip
 • gezmeleşmek
 • gezmeleşýärler