gezişmek ge‧ziş‧mek işlik

Köp bolup gezmek, bilelikde gezip ýörmek, her ýerde aýlanyşyp ýörmek.

  • Şäherde tomus aýlarynda gijäniň bir wagtlary hem iki-ýeke gezişip ýören adamlary görmek bolýar.


Duş gelýän formalary
  • gezişeli
  • gezişip