gezemek ge‧ze‧mek işlik

Birine ýa-da bir zada çenemek, dogrulamak.

 • Begenç Potda ýumrugyny gezedi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Stepan karabini tutulan adama gezedi. («Mydam taýýar» gazeti)

 • Artyk şol şekuntda oňa bakan tüpeniňi gezedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Olary mazaly tanaýança, Garýagdy awtomatynyň agzyny gezäp durdy.


Duş gelýän formalary
 • gezedi
 • gezedi-de
 • gezem
 • gezeme
 • gezemek
 • gezän
 • gezände
 • gezäni
 • gezäp