gezelmek ge‧zel‧mek işlik

 1. Birine ýa-da bir tarapda çenelip durmak, göni direlip durma, gezäp goýulmak.

  • Ol gorkuly gözlerini töweregine aýlanda tärimiň öleri onuň görejine gülle bolup gezeledi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bir zadyň agzyna keserdilip goýulmak.

  • Geçelgä goýlan agaç gezelip dur.

gezelip durmak

Biriniň ýanynda işsiz sömelip durmak.


Duş gelýän formalary
 • gezeldi
 • gezelen
 • gezelende
 • gezeler-de
 • gezelip
 • gezeliň
 • gezelmek
 • gezelmesin
 • gezelýän