gezekme-gezek ge‧zek‧me-ge‧zek

Gezekli-gezegine.

  • Ofiserler gezekme-gezek biri birleriniňkä ýygnanyşýadylar.

  • Döş boşlugynyň gezekme-gezek ulalmagy we kiçelmegi howanyň kä öýkenleriň içine girmäge, kä olaryň içinde çykmaga mejbur edýär.