gezekli-gezegine ge‧zek‧li-ge‧ze‧gi‧ne

Nobatma-nobat, gezek-gezegine, yzly-yzyna.

  • Ol gezekli-gezegine aýaklarynyň üstünde durup: -- Hawa, täze ädigiň geregi ýok -- diýdi. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)