gezekleşmek ge‧zek‧leş‧mek işlik

Gezekli-gezegine etmek, nobatma, gezek, yzly-yzyna.

 • Ol gezekli-gezegine aýaklarynyň üstünde durup: --Hawa, täze ädigiň geregi ýok -- diýdi.


Duş gelýän formalary
 • gezekleşen
 • gezekleşip
 • gezekleşme
 • gezekleşmegi
 • gezekleşmegidir
 • gezekleşmeginde
 • gezekleşmeginden
 • gezekleşmelerine
 • gezekleşmesi
 • gezekleşmesine
 • gezekleşmesini
 • gezekleşseler
 • gezekleşýän
 • gezekleşýändigi
 • gezekleşýändigini
 • gezekleşýär
 • gezekleşýärler