gezek ge‧zek

 1. Gaýta, sapar, öwran, ýola.

 2. Düz gün, nobat.

  • Olar süri bolup gezýärler, otlaýan wagtlarynda hemişe gezegine biri garawulçylyk çekýar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Belki, indi gezek biziňkidir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gezek - gezegi.

gezegi ýetmek

Nobaty gelmek, gezegi gelmek.


Duş gelýän formalary
 • gezege
 • gezegem
 • gezegi
 • gezegi-de
 • gezegim
 • gezegimde
 • gezegimden
 • gezegimi
 • gezegimiz
 • gezegimizde
 • gezeginde
 • gezeginden
 • gezegindäki
 • gezegine
 • gezegini
 • gezeginiň
 • gezegiň
 • gezegiňde
 • gezegiňe
 • gezegiňiz
 • gezek-de
 • gezekde
 • gezekden
 • gezekdi
 • gezekdir
 • gezekdäki
 • gezekdäkisi
 • gezekler
 • gezeklerde
 • gezeklerdäki
 • gezeklerem
 • gezekleri
 • gezekleri-de
 • gezeklerinde
 • gezekleriniň
 • gezekleriň
 • gezekleýin
 • gezekli
 • gezekligi
 • gezeklik
 • gezeklikde
 • gezekmi