gezegine ge‧ze‧gi‧ne

seret gezek-gezegine

  • Çaý haltany men Aşyr bilen gezegine götereris -- diýip aýlapdym. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Aýaz elegi taşlap, olara yglady, olary gujaklap, gezegine ogşady. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)