gezegen ge‧ze‧gen

  1. Köp gezýän, köp gezmegi halaýan, biderek ygyp ýören.

    • Däli toýa bolmaz, gezegen- idege. (nakyl)

  2. Gepleşik dili Ahlak taýdan bozulan.


Duş gelýän formalary
  • gezegeniň
  • gezegenligiň