getirtmek ge‧tirt‧mek işlik

Alyp geldirmek, äkeldirmek.

 • Bolmajagyna gözi ýetip, kart getirtdi-de, sytolun üstüne elli sany çerwonet goýup, kart paýlamaga başlady. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

 • Odun getirtmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem getirtmek - getirdýär, getirder, getirdipdir.


Duş gelýän formalary
 • getirden
 • getirdeninde
 • getirdeniň
 • getirderin
 • getirdeýin
 • getirdip
 • getirdipdir
 • getirdipdir-de
 • getirdiň
 • getirdäýsem
 • getirdýän
 • getirdýänem
 • getirdýär
 • getirdýärdiler
 • getirdýärler
 • getirtdi
 • getirtdi-de
 • getirtdim
 • getirtdim-de
 • getirtgin
 • getirtmegi
 • getirtmek
 • getirtmekçi
 • getirtmeli
 • getirtmez
 • getirtmäýin