getirilmek ge‧ti‧ril‧mek işlik

Alnyp gelinmek, bir ýerden ikinji bir ýere eltilmek, getirip goýulmak.

 • Özüne getirilip berlen telegranma şatlykly göz geziren Çernişow ony Nikolaý Matweýiçe uzatdy.

getirilmek ge‧ti‧ril‧mek işlik

Özüň üçin alyp gelmek özün için getirmek, äkelmek.

 • Bakjadan gawun-garpyz getirilmek.


Duş gelýän formalary
 • getirildi
 • getirildigi
 • getirildigiçe
 • getirildiler
 • getirilen
 • getirilende
 • getirilenden
 • getirilendigi
 • getirilendiginde
 • getirilendigine
 • getirilendigini
 • getirilendiklerine
 • getirilendiklerini
 • getirilendir
 • getirilene
 • getirileni
 • getirilenimize
 • getirilenine
 • getirilenini
 • getirileniniň
 • getirileniň
 • getirilenlerdir
 • getirilenlere
 • getirilenlerem
 • getirilenleri
 • getirilenleriň
 • getirilenligi
 • getirilenok
 • getirilensoň
 • getiriler
 • getirilerdi
 • getirilerine
 • getirilibem
 • getirilip
 • getirilipdi
 • getirilipdir
 • getirilipdirler
 • getiriljege
 • getiriljegini
 • getiriljek
 • getiriljekdigi
 • getiriljekdigini
 • getiriljekdiginiň
 • getirilme
 • getirilmedigi
 • getirilmedik
 • getirilmegi
 • getirilmegidir
 • getirilmeginde
 • getirilmeginden
 • getirilmegine
 • getirilmegini
 • getirilmeginiň
 • getirilmejekdigini
 • getirilmek
 • getirilmekligi
 • getirilmeli
 • getirilmelidigine
 • getirilmelidigini
 • getirilmelidir
 • getirilmese-de
 • getirilmesi
 • getirilmesini
 • getirilmesiniň
 • getirilmezden
 • getirilmezinden
 • getirilmezligi
 • getirilmezligine
 • getirilmezlik
 • getirilmeýän
 • getirilmeýär
 • getirilmeýärmikä
 • getirilmäge
 • getirilmän
 • getirilmändigi
 • getirilmändir
 • getirilmäni
 • getirilmänligi
 • getirilse
 • getirilse-de
 • getirilýän
 • getirilýän-de
 • getirilýändigi
 • getirilýändiginden
 • getirilýändigine
 • getirilýändigini
 • getirilýändir
 • getirilýänler
 • getirilýänlerde
 • getirilýänlerden
 • getirilýänleri
 • getirilýänlerinden
 • getirilýänleriň
 • getirilýänligi
 • getirilýär
 • getirilýärdi
 • getirilýärkä
 • getirilýärler
 • getirilýärmi