getirişmek ge‧ti‧riş‧mek işlik

Getirmäge kömekleşmek, bilelikde getirmek, äkelişmek.

  • Men oňa bir maşyn odun getirişdim.


Duş gelýän formalary
  • getirişdim
  • getirişip
  • getirişiň
  • getirişmek