gert gert

Un üwelen wagtynda tozap düşýän un kirşeni, çaň tozan.

 • Degirmen egirseň üst-başyna gert siňýär.

 • Degirmeniň kirwany ýary onuň kirpiklerine çenli kert örtülipdi.

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gert - gerdim, gerdiň.


Duş gelýän formalary
 • gerde
 • gerdi
 • gerdi-de
 • gerdim
 • gerdin
 • gerdine
 • gerdini
 • gerdiň
 • gerdiňi