gerilmek ge·ril·mek işlik

 1. Çekilip, dartylyp goýulmak, asylyp durmak.

  • Diwarlaryň ýüzüne uzyn seçekli haly torbalar, haly çuwallar gerlipdir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Diwara gerlen owadan haly çyranyň şöhlesine lowurdap durýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Çolaşyp durmak, päsgel bolmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem gerilmek - gerler, gerlipdir.


Duş gelýän formalary
 • gerilmek
 • gerilmäniň
 • gerilýän
 • gerilýär
 • gerilýärdi
 • gerlen
 • gerlendigini
 • gerler
 • gerlip
 • gerlipdir