geplemek gep‧le‧mek işlik

Birinji sözläp başlamak.


Duş gelýän formalary
 • gepledi
 • gepledigi
 • gepledigiçe
 • geplediler
 • gepledim
 • geplegin
 • geplejegem
 • geplejek
 • gepleme
 • geplemedi
 • geplemedigim
 • geplemedik
 • geplemediler
 • geplemedim
 • geplemegi
 • geplemegim
 • geplemegimi
 • geplemegin
 • geplemegine
 • geplemegini
 • geplemeginiň
 • geplemegiň
 • geplemejek
 • geplemek
 • geplemekde
 • geplemekden
 • geplemekdir
 • geplemekler
 • geplemekleri
 • geplemeklerine
 • geplemeklerini
 • geplemeklige
 • geplemekligiň
 • geplemeklik
 • geplemekçi
 • geplemeler
 • geplemelerde
 • geplemelere
 • geplemeleri
 • geplemelerinde
 • geplemelerini
 • geplemeleriň
 • geplemeli
 • geplemelidi
 • geplemese
 • geplemese-de
 • geplemesini
 • geplemez
 • geplemezdi
 • geplemezligi
 • geplemezligiň
 • geplemezlik
 • geplemeýär
 • geplemeýärdi
 • geplemeýärsiň
 • geplemäge
 • geplemän
 • geplemändir
 • geplemäni
 • geplemäýin
 • geplemäň
 • geplese
 • geplese-de
 • gepleseler
 • geplesem
 • geplesem-de
 • geplesene
 • gepleseň
 • gepleseňem
 • geplesin
 • gepleýän
 • gepleýändigi
 • gepleýändigime
 • gepleýändigini
 • gepleýändiginiň
 • gepleýändigiňizi
 • gepleýändiklerini
 • gepleýändir
 • gepleýändirin
 • gepleýäni
 • gepleýänini
 • gepleýäniň
 • gepleýänler
 • gepleýänlere
 • gepleýänlerem
 • gepleýänleriň
 • gepleýänligi
 • gepleýänligini
 • gepleýänçä
 • gepleýär
 • gepleýärdi
 • gepleýärdiler
 • gepleýärdim
 • gepleýärin
 • gepleýärkä
 • gepleýärler
 • gepleýärmiň
 • gepleýärsiň
 • gepleýärsiňiz
 • gepläbem
 • geplämok
 • geplän
 • geplände
 • gepländigi
 • gepländigimi
 • gepländir
 • gepläne
 • gepläni
 • geplänine
 • geplänini
 • gepläniň
 • gepläniňde
 • geplänler
 • geplänlerinde
 • geplänleriň
 • geplänok
 • geplänokdy
 • geplänsoň
 • gepläp
 • gepläpdi
 • gepläpdim
 • gepläpdir
 • gepläpdirler
 • gepläpdiňiz
 • geplär
 • geplärdi
 • gepläre
 • geplärine
 • gepläris
 • geplärli
 • gepläsi
 • gepläsim
 • gepläsiň
 • gepläýjek
 • gepläýse
 • gepläýsedi
 • gepläýsem
 • gepläň
 • gepläňok