gepleşik gep‧le‧şik

Möhüm meseläni çözmek üçin adamlar arasynda iki topar arasynda geçirilýän gürrüň, edilýän maslahat.

 • Üç günlük uruşdan soňra tatarlar gepleşik etmäge girişdiler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gepleşik - gepleşigi.


Duş gelýän formalary
 • gepleşige
 • gepleşigem
 • gepleşigi
 • gepleşigidir
 • gepleşigimizi
 • gepleşigimiziň
 • gepleşiginde
 • gepleşigindedir
 • gepleşiginden
 • gepleşigindäki
 • gepleşigine
 • gepleşigini
 • gepleşiginiň
 • gepleşigiň
 • gepleşigiňde
 • gepleşikde
 • gepleşikden
 • gepleşikdir
 • gepleşikdäki
 • gepleşikler
 • gepleşiklerde
 • gepleşiklerden
 • gepleşiklerdäki
 • gepleşiklere
 • gepleşiklerem
 • gepleşikleri
 • gepleşikleridir
 • gepleşiklerimiz
 • gepleşiklerimizde
 • gepleşiklerimizi
 • gepleşiklerimiziň
 • gepleşiklerinde
 • gepleşiklerinden
 • gepleşiklerindäki
 • gepleşiklerine
 • gepleşiklerini
 • gepleşikleriniň
 • gepleşikleriň
 • gepleşikli
 • gepleşikligi
 • gepleşiklik
 • gepleşiksiz