genç genç

Hazyna, baýlyk, mülk.

 • Mekdep bagt genjimiz, tomus aldyk dynjymyz. («Mydam taýýar» gazeti)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem genç - genjim, genjiň.


Duş gelýän formalary
 • genje
 • genji
 • genjidir
 • genjim
 • genjimden
 • genjime
 • genjimiz
 • genjimiň
 • genjiň
 • gençlerini