gemrilmek gem‧ril‧mek işlik

 1. Ýüzi gaýtmak, ýüzi gädilip zaýalanmak.

  • Pyçagyň ýüzi gemrilipdi.

 2. Diş bilen kikirdedip, gemrilip, gazalyp iýilmek.

  • Olar maňa gemrilen süňk, çendan gaty-guty çörek taşladylar. (Myraly)


Duş gelýän formalary
 • gemrilen
 • gemrilende
 • gemrilip
 • gemrilipdi
 • gemrilmegi
 • gemrilýän
 • gemrilýär