gemriji gem‧ri‧ji

Uzyn alyn dileri bilen kertýän, gemirýän süýdemdirijiler.

  • Alajagözen, syçan, alaka we ş. m. çal alaka ýaly gemrijiler, gurbagalar, aslar we ýylanlar hem uly zyýan berip biler. (W. Z. Raýenko, Ýüpekçilik boýunça öňde baryjy tejribe)


Duş gelýän formalary
  • gemrijiler
  • gemrijilerde
  • gemrijilerden
  • gemrijilere
  • gemrijileri
  • gemrijilerini
  • gemrijileriniň
  • gemrijileriň