gemrişmek gem‧riş‧mek işlik

  1. Köp bolup gemrip turmak.

  2. Dişleşip uruşmak (haýwan hakynda).

    • Gemrişip duran erkekleriň biriniň halys haýy gaçdy.

  3. Gepleşik dili Oýun edip basalaşmak, dalaşmak, çekeleşmek.

    • Gemrişip ýadamak.


Duş gelýän formalary
  • gemrişdiler
  • gemrişdiňmi
  • gemrişip