gemre gem‧re

  1. Ýatakda gat-gat bolup baslygyp ýatan çüýrän mal dersi.

    • Köçä dökülen ders aýak aşagynda eýýäm gatap gemre bolupdyr.

  2. Gepleşik dili seret gasňak 2

    • Gemresini ýumşatmasyn, sen muny geýip, ýeňňe!


Duş gelýän formalary
  • gemresi
  • gemresini
  • gemrä