gemirçek ge‧mir‧çek

Medisina Gaty süňke öwrülmedik beden bölegi, kitirdewük.

  • Galkan görnüşli gemirçekden ýokarrakda iýmit ýuwudylýan mahalda bokurdagyň içine bolan girelgäni ýapýan bokurdak üstlügi bardyr.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gemirçek - gemirçegi.


Duş gelýän formalary
  • gemirçegini
  • gemirçegiň
  • gemirçekden