gelin-gyz ge‧lin-gyz

[gelin-gy:z]

Gelinler we gyzlar, aýal maşgala begenç adatdan gelin-gyzlar bilen sözleşmäge, degişmäge çekinmeýän, wäşi.

  • Lap etdigim däldir bir ajap ýerdir, obamyzyň gelin-gyzy çeperdir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)