gelim-gidim ge‧lim-gi‧dim

Baryş-gelişli aragatnaşyk, baryş-geliş.

  • Gelim-gidim görmedik, oturyş- turuş öwrenmedik ýetimiň birini alyp berseň, onuň hiç batnygy boljak däl. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • gelim-gidimden
  • gelim-gidimdenem
  • gelim-gidimem
  • gelim-gidimi
  • gelim-gidiminiň
  • gelim-gidimiň
  • gelim-gidimli