gelibermek ge‧li‧ber‧mek işlik

Barybermek, golaýlabermek, giribermek, ýygnanybermek, toplanybermek.


Duş gelýän formalary
 • geliberdi
 • geliberdik
 • geliberende
 • gelibereniňde
 • gelibereniňizde
 • geliberer
 • gelibererdi
 • geliberipdir
 • geliberiň
 • geliberme
 • gelibermedi
 • gelibermejegini
 • gelibermek
 • gelibermeli
 • gelibermesi
 • gelibermeýärdi
 • geliberse
 • geliberseň
 • gelibersin
 • gelibersinler
 • geliberýär