gelegurt ge‧le‧gurt

[gelegu:rt]

Top bolup gezýän ýyrtyjy möjegiň bir görnüşi.

  • Bu golaýlarda men gelegurt bar sesini eşdemok.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar. Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gelegurt - gelegurdum, gelegurduň.


Duş gelýän formalary
  • gelegurdy
  • gelegurtlaryna