geleňsiz ge‧leň‧siz sypat

Alada etmeýän, işiň pikirini çekmeýän, sowuk-sala, biagyry, biperwaý.

 • Ol gelşikli diýip, ogly geleňsiz seslendi.


Duş gelýän formalary
 • geleňsizdi
 • geleňsiziň
 • geleňsizler
 • geleňsizlige
 • geleňsizligi
 • geleňsizligime
 • geleňsizligimiz
 • geleňsizliginden
 • geleňsizligine
 • geleňsizligiň
 • geleňsizlik
 • geleňsizlikde
 • geleňsizlikden
 • geleňsizräk