gelşiksiz gel‧şik‧siz sypat

 1. Görmeksiz, betgelşik, ýaraşyksyz.

  • Potdynyň gözleri çukur, gelşiksizdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Unter Prişibeýew gelşiksiz ýüzüni mürşerdip, ellerini gapdalyna gysdy.

 2. Aýyp, ýerliksiz, ýaraşyksyz.

  • Bu teklip bilen il içine çykmak onuň üçin gelşiksiz bolupdyr.


Duş gelýän formalary
 • gelşiksizdi
 • gelşiksizdir
 • gelşiksizem
 • gelşiksizi
 • gelşiksizlige
 • gelşiksizligi
 • gelşiksizligime
 • gelşiksizligiň
 • gelşiksizlik
 • gelşiksizrägem
 • gelşiksizräk