gelşikli gel‧şik‧li sypat

Görmegeý, owadan, ýaraşly.

 • Onuň ýaňagynda emele gelýän çukanaklar Begenjiň gözüne Aýsoltany has gelşikli bir gyz edip görkezýär. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Şol hawuzçanyň ýeňsesine, howlynyň ortasynda, öňi eýwanly, gelşikli bir tam otyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gelşiklem
 • gelşikliden
 • gelşiklidigine
 • gelşiklidigini
 • gelşiklidiler
 • gelşiklije
 • gelşikliligi
 • gelşikliligini
 • gelşiklilik
 • gelşikliräk