gelşik gel‧şik at

Görk, owadanlyk.

 • Obanyň gelşigi gowy.

 • Her işiň haýry ýagşydyr, toýuň gelşigi bagşydyr. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gelşik - gelşigi.

gelşigine gelmek

Görküne gelmek, ýaraşly bolmak, owadanlamak.

 • Şu meýdanyň ýüzünde traktor ýörär welin, ýer gelşigine geler.


Duş gelýän formalary
 • gelşige
 • gelşigi
 • gelşigine
 • gelşigini
 • gelşikden
 • gelşiklem
 • gelşikleriniň
 • gelşikli
 • gelşiklik
 • gelşikliligi
 • gelşikliligini
 • gelşiklilik
 • gelşiksiz
 • gelşiksizdi
 • gelşiksizdir
 • gelşiksizem
 • gelşiksizi
 • gelşiksizlige
 • gelşiksizligi
 • gelşiksizligime
 • gelşiksizligiň
 • gelşiksizlik