gedemlik ge‧dem‧lik

Gedemiň gylyk häsiýeti, ulumsy, tekepbirlik, gopbamsylyk.

  • Gedemlik alamaty ýüze çykyp duran starostin hem şeýle adamdy. (L. N. Tolstoý, Saýlanan eserler)

  • Hojaguly gedemlik bilen gapyny şakyrdadyp açdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem gedemlik - gedemligi.


Duş gelýän formalary
  • gedemligi
  • gedemliginden
  • gedemligini
  • gedemligiň
  • gedemlikden