geda ge‧da

[geda:]

seret gedaý

  • Men munuň patyşadygyny bilmesem, gedadygyny bilmesem, garypdygyny bilmesem, baýdygyny bilmesem, asla meniň düýşüme giren adam zat şu bolsa ýagşy, ýöne gezip ýören bidöwlet bolmasa ýagşy. («Görogly» eposy)

  • Müsürde şa bolandan, Kenganda geda bol. (nakyl)


Duş gelýän formalary
  • geda-da
  • gedadan
  • gedadygyny
  • gedalardan
  • gedaň