geýzer geý‧zer

Fontan bolup, zogdurylyp suw we bug çykýan ýerleri gar bilen basyrylgy wagtynda geýzerler bugaryp durýarlar.


Duş gelýän formalary
  • geýzerden
  • geýzerdir
  • geýzeriň
  • geýzerler
  • geýzerleri
  • geýzerleriň