geýmek geý‧mek işlik

seret geýinmek 1

 • Ol her dürli eşikler geýmek, wagtyny dabaraly geçirmek bilen meşgul bolýardy. («Edebiýat»)

 • Olar gowy geýmek isleýardiler, emma durmuş şerti agyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Aýagy uly sygany geýer, aýagy kiçi-söýenin. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • geýdi
 • geýdi-de
 • geýdigi
 • geýdik
 • geýdiler
 • geýdim
 • geýdim-de
 • geýdir
 • geýdiň
 • geýemok
 • geýen
 • geýende
 • geýenden
 • geýendigini
 • geýendigiňi
 • geýenem
 • geýeni
 • geýenim
 • geýenimde
 • geýenimden
 • geýeninden
 • geýenini
 • geýeniň
 • geýeniňde
 • geýeniňiz
 • geýenleri
 • geýenligi
 • geýenokdy
 • geýensoň
 • geýer
 • geýerdi
 • geýerin
 • geýeris
 • geýerkä
 • geýerler
 • geýerlik
 • geýersiň
 • geýesi
 • geýesimiz
 • geýesiň
 • geýibem
 • geýip
 • geýipdi
 • geýipdir
 • geýipdirler
 • geýiň
 • geýjegi
 • geýjegine
 • geýjegini
 • geýjegiň
 • geýjek
 • geýjekdir
 • geýme
 • geýmedik
 • geýmegi
 • geýmegini
 • geýmegiň
 • geýmejegine
 • geýmejek
 • geýmek
 • geýmekden
 • geýmekleri
 • geýmeklerini
 • geýmekligi
 • geýmekligine
 • geýmeklik
 • geýmekçi
 • geýmeli
 • geýmelidigi
 • geýmelidigini
 • geýmelidir
 • geýmelidirler
 • geýmese
 • geýmesek-de
 • geýmesem
 • geýmeseň
 • geýmez
 • geýmezler
 • geýmeýär
 • geýmiş
 • geýmäge
 • geýmäge-de
 • geýmän
 • geýmändir-de
 • geýmänsiň
 • geýse
 • geýse-de
 • geýseler
 • geýsem
 • geýseň
 • geýseňem
 • geýsin
 • geýsinler
 • geýäý
 • geýäýjek
 • geýäýmeli
 • geýýän
 • geýýändigi
 • geýýändikleri
 • geýýändiklerine
 • geýýändir
 • geýýäni
 • geýýänim
 • geýýänimden
 • geýýänimiz
 • geýýänine
 • geýýäniň
 • geýýänlere
 • geýýänligindedi
 • geýýär
 • geýýärdi
 • geýýärdiler
 • geýýärin
 • geýýäris
 • geýýärler