geýim-gejim ge‧ýim-ge‧jim

Geýimiň ähli görnüşi, egin-eşik.

 • Owkat, geýim-gejim ýaman ýagdaýda. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Men olaryň ne eginlerine geýim-gejim edip bilýän, ne-de garynlaryny naharda doýrup bilýärin. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • geýim-gejimden
 • geýim-gejime
 • geýim-gejimi
 • geýim-gejiminden
 • geýim-gejimine
 • geýim-gejimini
 • geýim-gejiminiň
 • geýim-gejimiň
 • geýim-gejimiňi
 • geýim-gejimler
 • geýim-gejimlerdenem
 • geýim-gejimlere
 • geýim-gejimleri
 • geýim-gejimleridir
 • geýim-gejimlerimi
 • geýim-gejimlerine
 • geýim-gejimlerini
 • geýim-gejimleriniň
 • geýim-gejimleriň
 • geýim-gejimli