geýdirmek geý‧dir‧mek işlik

Eşigini egnine sokmak, eşigini ýeňlendirmek, geýindirmek.

 • Sadap, meniň Mawyma, meniň edermen ogluma derrew bir laý täze geýim geýdir! Meniň bar wagtymda, Nurjahan eje-de hiç haçan hor bolmaz! -- diýip, tiken tahýasyny başyna geýdirdi, sypaşdyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • geýdirdi
 • geýdirdiler
 • geýdirdim
 • geýdiren
 • geýdirendikleri
 • geýdirenok
 • geýdirensoň
 • geýdirer
 • geýdirerden
 • geýdirerdi
 • geýdirerdim
 • geýdirip
 • geýdiripdi
 • geýdiripdiler
 • geýdiripdir
 • geýdiripdir-de
 • geýdiripdirler
 • geýdiriň
 • geýdirjek
 • geýdirme
 • geýdirmedigini
 • geýdirmegi
 • geýdirmek
 • geýdirmekden
 • geýdirmeklik
 • geýdirmeli
 • geýdirmäge
 • geýdirmäň
 • geýdirse-de
 • geýdirseňem
 • geýdiräý
 • geýdirýän
 • geýdirýändigini
 • geýdirýär
 • geýdirýär-de
 • geýdirýärler