geýdirilişmek geý‧di‧ri‧liş‧mek işlik

  1. Biri bilen uruşmak, biri-biriň üstüne okdurylyp basalaşmak.

    • Horaz ýaly, biri-biriňiz bilen geýdirilişmäge-de utanjak däl-ow siz!

  2. Göçme manyda Biri-biriňe jogap gaýtaryp, dawalaşyp durmak, sögüp durmak.

    • Nähak ýere geýdirilişip durmak.


Duş gelýän formalary
  • geýdirilişip
  • geýdirilişmäge-de
  • geýdirilişsin