geçirtmek ge‧çirt‧mek işlik

 1. Bir zadyň üstünden ýa içinden ötürtmek, ýüpi halkadan geçirtmek.

  • Dowarlary derýadan geçirtmek.

 2. Urup sokdurmak, sünçdürmek, sançdyrmak.

  • Duşmanyň bagryndan hanjar geçirtmek.

 3. Başga işe, ýere belletmek, ornuny üýtgetmek.

  • Klasdan klasa geçirtmek.

 4. Bir iş bilen meşgul boldurmak, ötürtmek.

  • Durmuşy şatlykly geçirtmek.

 5. Bagyş etdirmek, bagyşlatmak.

  • Günäsini geçirtmek.

 6. Alyp bardyrmak (ýygnak we ş. m. hakda).

  • Ýygnak geçirtmek.

 7. Ýerine getirtmek.

  • Otag işini wagtynda geçirtmek gerek.

 8. Terjime etdirmek, bir dilden ikinji dile öwürtmek, çöwürtmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem geçirtmek - geçirdýär, geçirder, geçirdipdir.


Duş gelýän formalary
 • geçirden
 • geçirdenoklar
 • geçirdip
 • geçirdipdir
 • geçirdiň
 • geçirdýär
 • geçirdýärler
 • geçirtjek
 • geçirtmek
 • geçirtmän