geçirimsiz ge‧çi‧rim‧siz sypat

Rehimsiz, doň ýürek, zabun.

  • Düşnüksiz, geçirimsiz kelesaňlyk etdim, men. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Rehimsiz we geçirimsiz bolmak.


Duş gelýän formalary
  • geçirimsizlik