geçirilmek işlik

 1. Bir zadyň üstünden ýa içinden ötürilmek, geçirip goýberilmek.

  • Aňyrdan gelen baýarlar sala oturdulyp geçirilmeli boldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Amala aşyrylmak, ýerine ýetirilmek, berjaý edilmek, geçirip gutarylmak.

  • Tejribe geçirilmek.

 3. Alnyp barylmak.

 4. Kabul edilmek, alynmak.

  • Işe geçirilmek.

 5. Başga işe, ýere bellenmek, orny, derejesi üýtgedilmek.

  • Klasdan klasa geçirilmek.

 6. Tejribe edilmek, öwrenilmek.

  • İki gezek tejribe geçirildi.


Duş gelýän formalary
 • geçirildi
 • geçirildigiçe
 • geçirildim
 • geçirileli
 • geçirilen
 • geçirilende
 • geçirilenden
 • geçirilendi
 • geçirilendigi
 • geçirilendigine
 • geçirilendigini
 • geçirilendiginiň
 • geçirilendir
 • geçirilene
 • geçirileni
 • geçirileninde
 • geçirileninden
 • geçirilenler
 • geçirilenlerden
 • geçirilenleri
 • geçirilenlerinden
 • geçirilenligi
 • geçirilenok
 • geçirilensoň
 • geçiriler
 • geçirilerdi
 • geçirilerine
 • geçirilermi
 • geçirilesi
 • geçirilip
 • geçirilipdi
 • geçirilipdir
 • geçiriljegi
 • geçiriljegine
 • geçiriljegini
 • geçiriljeginiň
 • geçiriljek
 • geçiriljekdigi
 • geçiriljekdigine
 • geçiriljekdigini
 • geçiriljekdiginiň
 • geçiriljekdir
 • geçirilme
 • geçirilmedi
 • geçirilmedigi
 • geçirilmedigine
 • geçirilmedik
 • geçirilmegi
 • geçirilmegidir
 • geçirilmeginde
 • geçirilmeginden
 • geçirilmegine
 • geçirilmegini
 • geçirilmeginiň
 • geçirilmegiň
 • geçirilmejek
 • geçirilmejekdigi
 • geçirilmejekdigini
 • geçirilmek
 • geçirilmekde
 • geçirilmekden
 • geçirilmekligi
 • geçirilmekliginiň
 • geçirilmeklik
 • geçirilmekçi
 • geçirilmeleriniň
 • geçirilmeleriň
 • geçirilmeli
 • geçirilmelidi
 • geçirilmelidigi
 • geçirilmelidigine
 • geçirilmelidigini
 • geçirilmelidir
 • geçirilmelidirler
 • geçirilmese
 • geçirilmese-de
 • geçirilmesi
 • geçirilmesidir
 • geçirilmesinde
 • geçirilmesine
 • geçirilmesini
 • geçirilmesiniň
 • geçirilmez
 • geçirilmezden
 • geçirilmezdi
 • geçirilmezinden
 • geçirilmezligi
 • geçirilmezligini
 • geçirilmeýän
 • geçirilmeýändigi
 • geçirilmeýändigini
 • geçirilmeýändiginiň
 • geçirilmeýär
 • geçirilmäge
 • geçirilmän
 • geçirilmände
 • geçirilmänden
 • geçirilmändi
 • geçirilmändigi
 • geçirilmändigini
 • geçirilmändir
 • geçirilmäni
 • geçirilmäniň
 • geçirilmänsoň
 • geçirilse
 • geçirilse-de
 • geçirilsedi
 • geçirilsin
 • geçirilýän
 • geçirilýände
 • geçirilýändigi
 • geçirilýändiginde
 • geçirilýändiginden
 • geçirilýändigine
 • geçirilýändigini
 • geçirilýändiginiň
 • geçirilýändir
 • geçirilýäne
 • geçirilýäni
 • geçirilýäniň
 • geçirilýänler
 • geçirilýänlerden
 • geçirilýänligi
 • geçirilýänligidir
 • geçirilýänliginde
 • geçirilýänligindedir
 • geçirilýänligini
 • geçirilýänliginiň
 • geçirilýänçä
 • geçirilýär
 • geçirilýär-de
 • geçirilýärdi
 • geçirilýärkä
 • geçirilýärler
 • geçirilýärmi