geçibermek işlik

Duşundan aňryk gidibermek, bir zadyň üstünden aşybermek, ötübermek; gidibermek.

 • Geç diýemde, sesiňi çykarman geçibergin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • geçiberdi
 • geçiberdigi
 • geçiberen
 • geçiberende
 • geçiberenlerinde
 • geçibergin
 • geçiberipdir
 • geçiberiň
 • geçiberjek
 • geçibermedi
 • geçibermegem
 • geçibermek
 • geçibermekçi
 • geçibermeli
 • geçibermelidigini
 • geçibermesinler
 • geçibermeýärler
 • geçibermän
 • geçibermäň
 • geçiberse
 • geçiberýär
 • geçiberýärdi