gazmak gaz‧mak işlik

Gazylýan gural arkaly ýeri köwmek, ýeri oýmak, gazy işlerini geçirmek.

 • Gazy gazmaga gidýän kolhozçylar ýabyň boýy bilen ýöräp boýarlar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Men şu günler gazy gazýan, ertir bar-da meniň çägimi almaga kömekleş. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Ýakma bişersiň, gazma düşersiň. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • gazaly
 • gazalymy
 • gazalyň
 • gazam
 • gazan
 • gazana
 • gazanam
 • gazanda
 • gazandan
 • gazandy
 • gazandygyna
 • gazandyk
 • gazandyr
 • gazanlar
 • gazanlara
 • gazanlarda
 • gazanlardan
 • gazanlary
 • gazanlarynda
 • gazanlaryndan
 • gazanlaryny
 • gazanlarynyň
 • gazanlaryň
 • gazanlyk
 • gazanmy
 • gazany
 • gazanym
 • gazanymyz
 • gazanymyza
 • gazanymyň
 • gazanyna
 • gazanynda
 • gazanyndan
 • gazanyny
 • gazanynyň
 • gazanyň
 • gazanyňda
 • gazanyňdan
 • gazanyňy
 • gazanyňyzyň
 • gazar
 • gazardy
 • gazardylar
 • gazarlar
 • gazaryn
 • gazasymyz
 • gazaýan
 • gazaýjak
 • gazaýmaly
 • gazdy
 • gazdygyň
 • gazdylar
 • gazdym
 • gazdyr
 • gazdyň
 • gazgyn
 • gazjak
 • gazlary
 • gazlarydyr
 • gazlarym
 • gazlarynda
 • gazlaryndan
 • gazlaryny
 • gazlarynyň
 • gazlaryň
 • gazlygy
 • gazma
 • gazmadyk
 • gazmaga
 • gazmagam
 • gazmagy
 • gazmagyny
 • gazmagyň
 • gazmak
 • gazmakda
 • gazmakdan
 • gazmakdy
 • gazmaklaryny
 • gazmaklyga
 • gazmaklygyň
 • gazmakçy
 • gazmalar
 • gazmalarda
 • gazmalardan
 • gazmalary
 • gazmalarynda
 • gazmalaryny
 • gazmalarynyň
 • gazmalaryň
 • gazmaly
 • gazmalydy
 • gazmalydygy
 • gazmalydygyny
 • gazmalydyr
 • gazman
 • gazmandyrlar
 • gazmanlar
 • gazmany
 • gazmanyň
 • gazmasak
 • gazmasalaram
 • gazmasy
 • gazmasynda
 • gazmasynyň
 • gazmazdan
 • gazsaň
 • gazsaňam
 • gazyp
 • gazypdy
 • gazypdyr
 • gazypdyr-da
 • gazypdyrlar
 • gazypdyryn
 • gazyň
 • gazýan
 • gazýandygy
 • gazýandygyny
 • gazýanlar
 • gazýanlygymyz
 • gazýanyny
 • gazýanyň
 • gazýar
 • gazýardy
 • gazýardylar
 • gazýarlar
 • gazýarsyň