gazaply ga‧zap‧ly sypat

 1. Gahar-gazap bilen, gaharly.

  • Hat okananda, diňleýjileriň keşbi bütinleýin üýtgedi, gazaply gözler bir nokada garady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Gaýduwsyz, ýowuz.

  • Men gazaply söweşlere gözel Türkmenistandan geldim. («Bahar»)


Duş gelýän formalary
 • gazaplydan
 • gazaplydy
 • gazaplydygy
 • gazaplydygyny
 • gazaplydyr
 • gazaplylygy
 • gazaplylygyndan
 • gazaplylygyny
 • gazaplylyk
 • gazaplymy
 • gazaplynyň
 • gazaplynyňdyr
 • gazaplyrak