gazanylmak ga‧za‧nyl‧mak işlik

 1. Gazanç edilmek, peýda, düşewünt tapylmak.

 2. Belli bir derejä eýe bolmak.

  • Iňlise ýapja bolup gazanyljak azatlygyň men üstüne tüýkürerin! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • gazanylan
 • gazanylana
 • gazanylanda
 • gazanylandan
 • gazanylandygy
 • gazanylandygyna
 • gazanylandygyny
 • gazanylandyr
 • gazanylanlar
 • gazanylanlary
 • gazanylanlaryň
 • gazanylansoň
 • gazanylar
 • gazanylaýan
 • gazanyldy
 • gazanyljagyna
 • gazanyljagyny
 • gazanyljak
 • gazanyljakdygyna
 • gazanylmady
 • gazanylmadyk
 • gazanylmaga
 • gazanylmagy
 • gazanylmagyna
 • gazanylmagynda
 • gazanylmagyny
 • gazanylmagynyň
 • gazanylmak
 • gazanylmalar
 • gazanylmalarynyň
 • gazanylmaly
 • gazanylmalydyr
 • gazanylmandygyny
 • gazanylmandyr
 • gazanylmanlygy
 • gazanylmanyny
 • gazanylmasa
 • gazanylmaýanyna
 • gazanylmaýar
 • gazanylsa
 • gazanylyp
 • gazanylypdy
 • gazanylypdyr
 • gazanylýan
 • gazanylýandygyna
 • gazanylýandygyny
 • gazanylýança
 • gazanylýar
 • gazanylýarlar