gazanmak ga‧zan‧mak işlik

 1. Girdeji almak, gazanç etmek.

  • Bizem ynha, kakaň bar, gyz jigiň bar, işläris, gazanarys, hor bolmarys. (A. Durdyýew, Bagtly ýigit)

  • Gara öýüň görgüsi bizi ýykýar, Gazanan zadymyz deşigne dykýar. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

 2. Belli derejä ýetmek, eýe bolmak.

  • Laçyn geçen ýylky respublikaň ýaryşda birinjiligi gazandy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Türkmenistanyň balet teatrynyň kollektiwi uly arbaý gazandy. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • gazanam
 • gazanan
 • gazanana
 • gazananam
 • gazanandan
 • gazanandygy
 • gazanandygymyzdan
 • gazanandygyny
 • gazanandyklary
 • gazanandyklaryna
 • gazanandyklaryny
 • gazanandyr
 • gazananlar
 • gazananlara
 • gazananlary
 • gazananlarydyr
 • gazananlarymyzy
 • gazananlaryna
 • gazananlarynda
 • gazananlaryndan
 • gazananlaryny
 • gazananlarynyň
 • gazananlaryň
 • gazananlygy
 • gazananok
 • gazanansoň
 • gazanany
 • gazananymy
 • gazananymyzdan
 • gazananyndan
 • gazananyny
 • gazananyň
 • gazananyňa
 • gazananyňy
 • gazanar
 • gazanara
 • gazanardy
 • gazanardyk
 • gazanardylar
 • gazanardym
 • gazanardyňyz
 • gazanarlar
 • gazanarsyň
 • gazanarsyňyz
 • gazanaryn
 • gazanarys
 • gazanasy
 • gazanasym
 • gazanaýmagyň
 • gazanaýyn
 • gazandy
 • gazandygyna
 • gazandyk
 • gazandylar
 • gazandym
 • gazandyr
 • gazandyň
 • gazandyňmy
 • gazandyňyz
 • gazanjagy
 • gazanjagyna
 • gazanjagyny
 • gazanjagyň
 • gazanjagyňa
 • gazanjak
 • gazanjakdygymyza
 • gazanjakdygyna
 • gazanjakdygyny
 • gazanjakdyklaryny
 • gazanjakdylar
 • gazanma
 • gazanmady
 • gazanmadyk
 • gazanmadyň
 • gazanmaga
 • gazanmaga-da
 • gazanmagam
 • gazanmagy
 • gazanmagymyz
 • gazanmagyn
 • gazanmagyna
 • gazanmagynda
 • gazanmagyndan
 • gazanmagyny
 • gazanmagynyň
 • gazanmagyň
 • gazanmajagyna
 • gazanmak
 • gazanmakda
 • gazanmakdan
 • gazanmakdy
 • gazanmakdyr
 • gazanmaklary
 • gazanmaklaryna
 • gazanmaklaryny
 • gazanmaklyga
 • gazanmaklygy
 • gazanmaklygyň
 • gazanmaklyk
 • gazanmaklykda
 • gazanmakçy
 • gazanmalar
 • gazanmalary
 • gazanmalaryny
 • gazanmalaryň
 • gazanmaly
 • gazanmalydygyny
 • gazanmalydyr
 • gazanmalydyrlar
 • gazanman
 • gazanmandy
 • gazanmany
 • gazanmanyň
 • gazanmasa
 • gazanmasaň
 • gazanmasaňyzam
 • gazanmaz
 • gazanmazdan
 • gazanmazlygy
 • gazanmaýar
 • gazanmaň
 • gazansa
 • gazansak
 • gazansalar
 • gazansam
 • gazansaň
 • gazansyn
 • gazanybam
 • gazanyp
 • gazanypdy
 • gazanypdylar
 • gazanypdyr
 • gazanypdyrlar
 • gazanypdyryn
 • gazanypsyň
 • gazanyň
 • gazanýan
 • gazanýandygyny
 • gazanýandyklary
 • gazanýandyklaryna
 • gazanýandyklaryny
 • gazanýanlar
 • gazanýanlara
 • gazanýanlardan
 • gazanýanlardyr
 • gazanýanlygy
 • gazanýany
 • gazanýanyma
 • gazanýanyndan
 • gazanýança
 • gazanýar
 • gazanýardy
 • gazanýardylar
 • gazanýardym
 • gazanýarlar
 • gazanýarsyň
 • gazanýarys