gazamak ga‧za‧mak işlik

 1. Gazaw, kepgir we ş. m. bilen tämizlemek, bir zadyň ýüzüni gyrmak.

  • Azal demriniň paslaryny gazaldan soň nebitledi, ýaglady.

 2. Yzly-yzyna gaşamak, dyrmamak.

  • Mälim zat, Iwan Aga, ýönekeý ökjäň çoruny aýyrmak üçin hem gazamak gerek. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Ýer peşemek, dörjelemek.

  • Atlar toýnaklary bilen tagtany gazardylar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

gulak gazamak

seret gulak

 • On dört-on bäş ýaşyny dolduran gyzynyň gulagyny dynuwsyz gazaýardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Wasp etmesem, wyždan gulagymy gazar. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • gazabam
 • gazady
 • gazaly
 • gazalymy
 • gazalyň
 • gazam
 • gazama
 • gazamadyň
 • gazamaga
 • gazamak
 • gazamaklyga
 • gazan
 • gazana
 • gazanam
 • gazanda
 • gazandan
 • gazandy
 • gazandygyna
 • gazandyk
 • gazandyr
 • gazanlar
 • gazanlara
 • gazanlarda
 • gazanlardan
 • gazanlary
 • gazanlarynda
 • gazanlaryndan
 • gazanlaryny
 • gazanlarynyň
 • gazanlaryň
 • gazanlyk
 • gazanmy
 • gazany
 • gazanym
 • gazanymyz
 • gazanymyza
 • gazanymyň
 • gazanyna
 • gazanynda
 • gazanyndan
 • gazanyny
 • gazanynyň
 • gazanyň
 • gazanyňda
 • gazanyňdan
 • gazanyňy
 • gazanyňyzyň
 • gazap
 • gazapdy
 • gazapdyr
 • gazaplar
 • gazar
 • gazardy
 • gazardylar
 • gazarlar
 • gazaryn
 • gazasymyz
 • gazaýan
 • gazaýanyny
 • gazaýardy
 • gazaýarlar
 • gazaýjak
 • gazaýmaly